Älskad utav dig

Läs även om vår första CD Andas Gud.

MAJO0811

Om skivan

Titel och layout är en sammanfattning av skivans tema. "ÄLSKAD UTAV DIG" handlar genomgående om att va omfamnad av Guds kärlek, berättat utifrån olika perspektiv. En del är uttryck hämtade från vår egenupplevelse, men också utifrån andra människors livssituation. Spår två och fyra är de senast skrivna låtarna medan övrigafunnits med en tid.

Sound

Skivan bjuder på stuffigt sväng som blandas med tillbakalutad eftertanke, alltmed utrymme för sprödhet och luftighet. Vi har försökt att skapa sound utifrån de instrument vi använder live. De flesta låtarna är därför uppbyggda runt akustisk gitarr som backas av Rhodes, trummor och bas. Elgitarrer och syntar har nästan helt fått stå tillbaka.

Medverkande

Sång, körer och arrangemang: Marie & Anders
Kör på spår 7 och 10: Alice Johansson
Gitarrer, klaviaturer, munspel, bas, trummor och precussion: Anders
Piano på spår 3: Marie
Bas på spår 5 och 8: Jan-Inge Andersson

Text och musik: Marie & Anders Johansson
Text och musik refräng spår 7: Niklas Aronsson

Produktion

Inspelad, mixad och mastrad i Juli - Okt 2008 av Marie & Anders,
Majomusic, Göteborg
Katalog nr: MAJO0811
Producerad av Marie & Anders
Layout: Anders, Foto: Alice Johansson

Tack Alice och Albin för att ni är så underbara. Jan-Inge, tack att du tog dig tid. Tack till Pontus Sernestrand, Jonas & Gun för respons och konstruktiva tankar, Charlotta Bergheden för layout-support. Tack alla som bett för oss - Gud svarar alltid!


Copyright © 2008 Marie och Anders Johansson, Majo Music

 

Texter:

 

01. Jag är Din
02. Stanna här hos Dig
03. Röra vid Din mantel
04. Älskad utav Dig
05. Som en tidig morgon
06. Helig för mig
07. Kärlekens flod
08. Hjälp mig förlåta
09. Som en blomma
10. Jag har fått del av livet 

 

Att komma till Jesus är att möta den sanna friheten, att få en ny blick, både på sig själv och allting runtomkring.
Texten anar en känsla liknande flera av bibelns psalmer, men med ett annat ordval.

01. Jag är Din
Jag är din, bara din
Din, med allt jag har
Jag är din
det vill jag alltid va
Din med allt jag är och allt jag har

Du lyfte min blick, till ett nytt perspektiv
du gav en vision, med nya motiv
Du reste mig upp och förde mig ut
du gav en passion, jag saknat förut

Jag är din…

Du lyfte mig upp, mot en ljusare tid
en ny dimension, i skön harmoni
Du gav mig en sång, du gav mig ett liv
en ny position, du gjorde mig fri

Jag är din…

Text och musik: Anders Johansson
Copyright © 2008 Anders Johansson, Majo Music
Till toppen

 

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.” ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.” Johannesevangeliet Kapitel 15 Vers 7 och 9.

02. Stanna här hos Dig
Du är allt mitt hjärta har väntat på
Du älskar, älskar mig
Min innersta längtan kan du förstå
Du är min Gud, du älskar mig

När jag sökte dig blev du mitt svar
Du älskar, älskar mig
Du är min grund, du står alltid kvar
Du är min Gud, du älskar mig

Jag vill stanna för alltid min Gud hos dig
Stanna tills natten blir dag
Om än vägen blir svår vill jag följa dig
Du är min Gud, du älskar mig
Jag vill stanna här hos dig

Jag behöver inget förutom dig
Du älskar, älskar mig
Med din nåd och godhet, du mättar mig
Du är min Gud, du älskar mig

Om jag faller reser du mig upp
För du älskar, älskar mig
Om jag famlar runt, leder du mig rätt
Du är min Gud, du älskar mig

Jag vill stanna för alltid…

Om jag möter sorg är du min tröst
Oh oh oh oh
Jag får komma nära, höra din röst
Hm hm hm hm

Om jag sviker eller stannar kvar
Oh oh oh oh
Du är ändå trofast, du är allt jag har
Du är min Gud, du älskar mig

Jag vill stanna för alltid…

Om jag lever eller om jag dör
Du älskar, älskar mig
Om världen är mot, är du ändå för
Du är min Gud, du älskar mig

När jag står en dag vid himlens port
Du älskar, älskar mig
För du är mitt hopp, du är min tro
Och du är min Gud, som älskar mig

Jag vill stanna för alltid…

Text och musik: Anders Johansson
Copyright © 2008 Anders Johansson, Majo Music
Till toppen

 

I bibeln berättas om en kvinna som blev helad när hon trängde sig fram och rörde vid Jesu mantel. Jesus kände att det gick ut kraft ifrån honom...

03. Röra vid din mantel
Du går intill mig
Jag får vara i din närhet Herre kär
Jag vill röra vid din mantel,
Va beroende av dig
Leva i din heliga kraft
Låt mig få leva i din heliga kraft
Röra vid din mantel i tro
Med mitt liv våga se vad du vill göra

Du går intill mig
Jag får ledas av din Ande Herre kär
Jag vill röra vid din mantel,
Tro på hjälpen från dig
Vandra med din heliga kraft
Tänk att få vandra med din heliga kraft
Röra vid din mantel i tro
Med mitt liv våga ge det du vill göra i vår värld
Jag vill röra vid din mantel
Ge av kraften från dig
Röra vid din mantel i tro
Röra vid din mantel i tro

Text och Musik: Marie Johansson
Copyright © 2008 Marie Johansson, Majo Music
Till toppen

 

Vad påverkar oss starkare än vissheten att vi är älskade. Vem kan älska med en evigt aldrig sinande kärlek utan att vi förtjänar den - ingen utom Jesus Kristus.
Att börja dagen med att söka en rätt bild av Jesus, ger oss även den rätta bilden av oss själva - den som Gud har av oss.

04. Älskad utav Dig
Jag vill se Dig när jag vaknar
Varje morgon vill jag höra Din röst
Höra när Du talar
Din närhet ger mig tröst

Jag vill omslutas av Dig
som känner mitt hjärta
Jag vill lyftas upp av Dig
och vila i Din famn
Jag vill omslutas av Dig,
min Jesus, min Herre
Jag vill bäras utav Dig,
Du som känner mitt namn
Jag vill bäras utav Dig.

Jag vill tänka Dina tankar
Bara vara den Du säger att jag är
Se med Dina ögon
Du som håller mig kär

Jag vill omslutas…

Jag är älskad utav Dig
som känner mitt hjärta
Jag är älskad utav Dig
Jag vilar i Din famn
Jag är älskad utav Dig
min Jesus, Min Herre
Älskad utav Dig
Du som känner mitt namn
Älskad utav Dig

Text och Musik: Anders Johansson
Copyright © 2008 Anders Johansson, Majo Music
Till toppen

 

Mötet med Guds kärlek ger oss ett oändligt perspektiv...

05. Som en tidig morgon
Som en tidig morgon innan solen hunnit upp
innan någon tanke tänkt och räknat ut.
Innan någonting var skapat, varken början eller slut
inget annat fanns förutom Gud.

Men en plan var redan färdig, den var formad utav Gud.
Han hade tänkt sin tanke med ditt liv.
Ja, hans avsikt var bestämd att just du skulle bli du.
I hans vilja fanns ett klart motiv.

Du får leva livet där du står
Du är väntad, för varje dag som går.
Du är älskad mer än du förstår,
det växer blommor där du går.

Du är känd av himlen med en klar identitet,
värderad med kärleken från Gud.
Du är skapad till hans avbild, men ändå helt unik.
Du är särskild och ingen annan lik.

Du får leva...
…det växer blommor där du går.
Jag kan se blommor i dina spår.
Du är en blomma där du står.

Text och Musik: Anders Johansson
Copyright © 2008 Anders Johansson, Majo Music
Till toppen

 

Profeten Jesaja beskriver i kapitel 6 hur Gud kallar honom. Han får se Guds Helighet, blir förstummad och inser sin egen och sitt folks orenhet. Glödande kol från Guds altare får röra vid hans läppar, hans synd blir borttagen.
Blodet som rann när Jesus lät sig offras ger oss total frihet och fullständig förlåtelse för alla synder. Jesus är viktigare än allt och alla andra - Han är Helig.

06. Helig för mig
Med Ditt Namn på mina läppar
i stillhet inför Din tron,
vill jag tillbe Dig från mitt hjärta,
lyssna till Dina ord.
Som vågor sakta söker land,
vill jag finna stillhet i Din famn,
formas av Din kärlek,
Jesus i Din närhet.

Du är Helig,
Du är Helig,
Du är Helig för mig.
Du är Helig,
Du är Helig,
Du är Helig, Helig för mig.
Du är Helig för mig.

Med Ditt Namn…

Du är Helig…

Text och Musik: Anders Johansson
Copyright © 2008 Anders Johansson, Majo Music
Till toppen

 

"Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd" Psaltaren 59:11
En ständig ström av förlåtande nåd och kärlek kommer från Jesus Kristus.
Tack Niklas för en helt underbar refräng; orden, bildspråket, musiken - allt känns allt jämt lika starkt.

07. Kärlekens flod
Som att vandra genom öde marker,
som att vandra över ökensand,
som solens strålar i den heta vinden,
var min längtan i ett främmande land

Över berg, över vidsträckta slätter
går en vandring på en okänd väg.
Öknen bränner under slitna fötter,
törsten följer varje steg.

Jag vill rena mig i floden,
i den flod som rinner från dig.
Jag törstar efter vatten,
vatten ifrån kärlekens flod,
vatten ifrån kärlekens flod.

När vi kom till den renande floden
fick vi vila från de bördor vi bar.
Där fanns svalka för törstande läppar,
luften var hög och klar.

Vid den floden vill jag ständigt leva,
vid den floden vill jag gärna bo,
vid dess ljusgröna rofyllda stränder,
känna vila, känna ro.

Jag vill rena mig i floden…

Text och Musik refräng: Niklas Aronsson
Text och Musik versar: Anders Johansson
Copyright © 2008 Aronsson/Johansson, Majo Music
Till toppen

 

Den frihet som kommer genom förlåtelsen är obeskrivlig. Jesus lärde oss att be: "Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dom som står i skuld till oss".
Vi har en bön att fler och fler makar och familjer ska förstå kraften i förlåtelsen. Att få ta varandras händer, falla ner på knä i ödmjukhet och ärligt be Gud om hjälp att förlåta är en fantastisk möjlighet.
Jesus har ödmjukat sig allra mest och räcker sin förlåtelse till oss.
Den här sången kom till i bön för en väns svåra familjesituation.

08. Hjälp mig förlåta
Hjälp mig förlåta den som mig sårat.
O, Gud jag faller ner på knä.
Jag är ej ensam, du Gud är nära mig.
O, Gud jag är inför Dig.

Du är den som förlåter,
Du tog all min synd,
Jesus jag tackar Dig.
Du är den som förlåter,
Du tog all min synd,
Jesus jag tackar Dig.
Jesus jag tackar Dig.

Jag vill förlåta den som mig sårat,
O, Gud var nära mig.
Jag är ej ensam, du Gud är nära mig.
O, Gud jag är inför Dig.

Du är den som förlåter…

Text och Musik: Marie Johansson
Copyright © 2008 Marie Johansson, Majo Music
Till toppen

 

Märker du det, kan du se det? Hela livet igenom försöker Gud på olika sätt fånga vår uppmärksamhet för att vi skall hitta fram till gemenskapen med Honom.

09. Som en blomma
I en vind över ängen,
jag dansade för dig.
Jag ville bara tala om, att jag älskar dig.
vinden rörde vid ett bladverk,
jag spelade för dig.
Jag ville bara visa, att jag älskar dig.

Som en blomma i min hand,
som ett barn i min famn,
är du i mina ögon, i mitt hjärta
ja, du är så fin.
Som ett barn, som en blomma
jag skapade dig.
Du finns i mina tankar
ja, du är hos mig.

Som droppar i ett vårregn,
så rörde jag vid dig.
Ville bara visa, att jag älskar dig.
I en strimma utav solsken
jag värmde dig igen.
Ville bara säga, att jag är din vän.

Som en blomma...

När natten ger dig stillhet
då lyssnar jag till dig.
...
Med ljuset från en gryning,
jag väcker dig igen.
Längtar att få säga, att jag är din vän.

Som en blomma…

Text och Musik: Anders Johansson
Copyright © 2008 Anders Johansson, Majo Music
Till toppen

 

Glansen från Jesus är lik solens ljus som får oss att leva och fungera. Gud för oss in i sitt ljus med sin kärlek.

10. Jag har fått del av livet
Jag har fått del av livet
Jag har fått del av dig
Du är min
Du har fått mig att känna
Jag är en del av dig
Jag är din

Jag har vandrat i mörker,
visste inte var jag skulle gå
men då stod du där,
du visade din väg för mig
Du är alltid nära
när min väg blir svår
Du har lovat bära
du är vägen jag går

Jag har fått del av livet…

Jesus du är ljuset
jag följer dig där du går
Även om det mörknar
ser jag alltid ljus i dina spår
Du är alltid nära...

Jag har fått del av livet…

Som solen värmer frusen mark
gör du min längtan djup och stark
som vinden över öppet land
så får jag slutas i din hand

Jag har fått del av livet…

Du är alltid nära…

Jag har fått del av livet…

Text och Musik: Anders Johansson
Copyright © 2008 Anders Johansson, Majo Music
Till toppen

 

Copyright © 2016 Majomusic